The Everyday Holds the Broken

Installation view, The Everyday Holds the Broken, 2020. Photo: Carl-Henrik Tillberg

Installation view, The Everyday Holds the Broken, 2020. Photo: Carl-Henrik Tillberg

Installation view, The Everyday Holds the Broken, 2020. Photo: Carl-Henrik Tillberg

Installation view, The Everyday Holds the Broken, 2020. Photo: Carl-Henrik Tillberg

25 January––1 March 2020
Stipendiatutställning, grantholder exhibition

Bernadotte Program 2019–2020
Royal Academy of Arts, Stockholm

with support from Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Bernadotte grant