The Everyday Holds the Broken

Detail, Installation view, The Everyday Holds the Broken, 2020. Photo: Carl-Henrik Tillberg

Installation view, The Everyday Holds the Broken, 2020. Photo: Carl-Henrik Tillberg

Installation view, The Everyday Holds the Broken, 2020. Photo: Carl-Henrik Tillberg

25 January – 1 March, 2020
Stipendiatutställning
Bernadotte Program 2019–2020
Royal Academy of Arts, Stockholm

Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Bernadotte grant (sponsor)