work

* 19 April 2021 Istungan

Commission for an edition of prints by Grafikens Hus, Museum for contemporary printmaking in Södertälje (SE). Photopolymer printed in collaboration with master printmaker Jenny Olsson, Tellus Grafik, Stockholm (SE). Part of Grafikens Hus museum collection, details https://www.grafikenshus.se

Documentation by Anna Henriksson:


Istungan, photopolymer print, 83x68cm, Hahnemühle 300g paper, numbered 1/30–30/30, signed.

⁄⁄⁄

* 3 November 2020–14 March 2021 Yrsel

solo exhibition, Oktogonen, Göteborgs Konsthall, Gothenburg (SE), part of Untitled programme series, curated by Patrik Haggren. With assistance by Therese Larsson and Jakob Öhlén. 

Documentation by Hendrik Zeitler:


Installation view, Yrsel, fragments.


Installation view Yrsel, drawing, silk fabric, wooden and resin sculptures.


Installation view Yrsel, detail of wood sculpture and silk fabric.


Installation view Yrsel, detail of wood sculpture.


Installation view Yrsel.

About the exhibition Yrsel and the program series Untitled (in Swedish only)

“Laleh Kazemi Veisaris utställning Yrsel tar sin början i en inställd resa som skulle gått längs handelsrutten Volga-Östersjökanalen till Karelska näset och Kaspiska Havet. Här presenteras en rörelse mellan de platser som konstnären planerat att besöka, navigerad efter muntliga historier, bilder och erfarenheter. Samtidigt skildrar utställningen hur sinnena präglas av pandemins påtvingade orörlighet och ett vardagsliv som satts ur spel.

I verken vävs minnesfragment samman och omformuleras till vad Kazemi Veisari kallar en ”berättelse i förflyttning”. Ett sidentyg som blekts i Ålandshavet i somras ställs ut tillsammans med en avtecknad detalj av ett fotografi som föreställer en begravning på floden Muhosjoki i Finland 1947. Här finns också engelsk-persiska ordböcker som konstnärens farbror använde på sjuttiotalet medan han studerade i Hamburg och skrev om oljekrisen. En fossil i kalkstensgolvet på konsthallen ramas in av valnötsträ som återkommer i konstnärens minnen av den iranska vardagen. En avgjutning av Årstafältet i olja och resin utgör ett slags monument över platsens förvandling från park till bostadsområde.

Genom dessa till synes disparata fragment från personliga minnesskärvor och spår av geopolitiska omvälvningar sammanlänkar Kazemi Veisari tid och rum. Som en röd tråd genom utställningen löper vattnet, som också framträder i hypnotiska filmsekvenser tagna på Årstabroarna, Ålandshavet och i Södertälje hamn.

Laleh Kazemi Veisari är verksam i Stockholm och arbetar med teckning, måleri, skulptur och skrivande. Hon arbetar interdisciplinärt och undersöker skörheten och motståndet i sociala relationer och ekologier.

Yrsel utgör en del av Göteborgs Konsthalls utställningsprojekt Untitled.

I projektet Untitled bjuder Göteborgs Konsthall in ett antal konstnärer att presentera verk som produceras och förmedlas utifrån de nya villkor av social distansering och isolering som gäller nu. Verken kommer att presenteras löpande under året.

Konstnärer drabbas hårt av Coronavirusets spridning i världen, inställda och uppskjutna utställningar får både ekonomiska och yrkesmässiga konsekvenser. Det är en omvälvande tid som kräver nya strategier för att fortsatt verka för den konstnärliga utvecklingen och hålla samtalet om konsten levande.

Göteborgs Konsthall satsar därför i projektet Untitled på att bjuda in ett antal konstnärer att presentera nya verk som produceras och förmedlas utifrån dessa nya villkor. Vilka konstnärliga metoder föds i en tid av social distansering och isolering? Hur kan vi fortsätta att producera och förmedla konst i dessa tider?

Liksom titel antyder, binds inte projektet samman av någon tematisk inriktning, utan lämnar utrymme för konstnärerna att fritt tolka sin omvärld och de frågor som berör dem idag. Det är verk som tar upp både existentiella, sociala och politiska frågeställningar och bidrar således med mångfacetterad reflektion av den samtid vi idag lever i.

Några av verken presenteras här på hemsidan och/eller i våra kanaler på sociala medier, medan andra kommer att bestå av performance eller ta fysisk form och visas på offentliga platser i staden, och i vår entré, Oktagonen, där vi under senare år har presenterat nya och mer experimentella processbaserade verk.” –goteborgskonsthall.se

⁄⁄⁄

* 28–31 August 2020 Imaging/Imagining: Unfolding – Aabi

solo exhibition, Nuda, Stockholm (SE), curated by Annie Jensen and Nora Hagdahl. With thanks to David Strid, Roberto N Peyre, Josh Woolford. The programme Imaging/Imagining: Unfolding is supported by Kulturrådet SE. “Aabi emerges from a meditation on lived experience, collective research, and fiction. With references to filmmaker and artist Derek Jarman’s final work, Blue (1993), Aabi weaves memory, dream and language, observing the pause as a form of resistance. Aabi invokes the potential of the not yet arrived, offering a space to traverse utopia and dystopia, ancestral and future worlds.” from the exhibition text and publication (forthcoming).

Documentation by Frida Vega Salomonsson:


Installation view Imaging/Imagining: Unfolding – Aabi (2020). Aabi is an installation which develops its vocabulary around the speculative garden, immersing the viewer in light, sound, texture, and voice.


Installation view Imaging/Imagining: Unfolding – Aabi (2020).

⁄⁄⁄

* 16 May–7 June 2020 Study for a passage

Installation view of Study for a passage over Muhosjoki river at Öhrnberg shore, July 1947, Study II, I–V (2020), five drawings, graphite on paper, shown at the group exhibition The Curse of Knowledge, curated by Hannah McDonald, Upper Hand Gallery, Gothenburg SE. The group exhibition is supported by Göteborgs Stad – Projektstöd Pronto.

Documentation by Rickard Eklund:

Study for a passage over Muhosjoki river at Öhrnberg shore, July 1947, Study II, I–V (2020).


Study II.I.


Study II.II.


Study II.III.


Study II.IV.


Study II.IV.

⁄⁄⁄

* 25 January–1 March 2020 The Everyday Holds the Broken

solo exhibition, Galleri Öst, Royal Academy of Fine Arts, Stockholm. With support from the Royal Swedish Academy of Fine Arts. In the installation the meditation and study of Walter Benjamins last writings, On the concept of history (Über den Begriff der Geschichte), are shown in abstracted paintings, drawings and found objects. A rigorous study of archival material, re-reading, and listening to these fragments have been integral to the process leading up to The Everyday Holds the Broken.

Documentation by Carl Henrik Tillberg:

Close-up of one of five sculptures from the Untitled (Angelus Novus series) (2018-2020), found objects.

Panorama (vingar, tid, tanken) (2019-20). Technique: acrylic on linen canvas, dimensions here: 235cm x 425cm x 3cm. (Triptych, each painting is 235 x 145 x 3cm).

Installation view, The Everyday Holds the Broken (2020), Galleri Öst, Konstakademien, Royal Academy of Fine Arts, Stockholm, Sweden.


9 Paintings, based on Walter Benjamins fragments On the concept of history written on the backside of envelopes when in exile, and given to Hannah Arendt.

Sculpture from the untitled (Angelus novus series), 2018-20, detail of suspended sculpture. Iron bands, mobile, found objects, dimensions: 25cm x 25cm x 3cm.

⁄⁄⁄

* 16–26 May 2019 Letters from Water

Painting no.15 (2019), Degree Exhibition, Vita Havet, Konstfack University of Arts, Crafts, and Design, Stockholm SE.


Painting no.15. Acrylic on linen canvas. 154x190cm.

⁄⁄⁄

* 21 February–3 March 2019 Letters from Water

solo exhibition, installation views from the MFA Exhibition, Paintings no.1-13 (2019), Vita Havet, Konstfack, University of Arts, Crafts and Design, Stockholm SE. In this series of paintings distance and dissonance serve as tools to look at the imaginary and social fabrics of our fragile environment. Through abstraction, the work reflects on the intersection between mechanic ways of seeing and intimacy.

Documentation by Fredrik Andersson Andersson:

Installation view. Paintings no.4, no.1, no.2, and no. 3. Acrylic and Graphite on linen canvas.

Paintings no.4 and no.2, 2019, acrylic and graphite on linen canvas. 336x154cm.

Painting no.2, 2019, acrylic and graphite on linen canvas. 336x154cm.

Painting no.4, 2019, acrylic and graphite on linen canvas. 336x154cm.

Painting No.3, 2019, acrylic and graphite on linen canvas. 336x154cm.

Installation view, Paintings no.3 and no.10, 2019.

Installation view, Paintings no.13, no.11, no.12, no.8, and no.5, 2019.

Installation view, Paintings no. 9, no.6 and no.7, 2019.

Paintings no.6 and no.7, 2019, acrylic and graphite on linen canvas. each 214x154cm.

⁄⁄⁄

* 1–30 September 2018 Porous Red Dust

solo exhibition, installation views and details, Bror Hjorths Hus, Uppsala SE. These drawings and paintings reflect on distance, time and technology by looking at robotic imaging of Mars. The point of departure for the research is based on panoramic composite images of landscapes from NASA archives. With support from Bror Hjorthföreningen, Uppsala SE.

Documentation by Lars Wallin:


Installation view Porous Red Dust, Bror Hjorths Hus, Uppsala, 2018.


Installation view Porous Red Dust, Bror Hjorths Hus, Uppsala, 2018.


Installation view Porous Red Dust, Bror Hjorths Hus, Uppsala, 2018.


Detail from untitled (composite view A), 2018, oil and graphite on linen canvas, 135x135cm.


untitled (composite view VI), 2018, graphite on watercolour paper, 300gr, 56x77cm.


zoomed detail from untitled (composite view V), 2018, graphite on watercolour paper, 300gr, 56x77cm.


Installation view Porous Red Dust, Bror Hjorths Hus, Uppsala, 2018.

⁄⁄⁄

All images subject to copyright by Laleh Kazemi Veisari. © Laleh Kazemi Veisari, 2018-2021.